Мектеп №82 Орто жалпы билим беруучу мектеп №82

Методикалык иштер

Методикалык иштер Методикалык иштер Методикалык иштер Методикалык иштер Методикалык иштер Методикалык иштерМетодикалык иштер  Методикалык иштер Методикалык иштер Методикалык иштер

Методикалык иштер

Методикалык иштер

№82 жалпы билим берүүчү  орто  мектебиндеги        усулдук кеңештин  жарым  жылда  аткарылган  иштеринин отчету      

      № 82 жалпы билим берүүчү орто мектебинде  2018-2019 –окуу жылында усулдук кеңештин максат, милдеттери такталды.

  Мектептеги усулдук иштер окуу-тарбия иштерин алга  жылдыруудагы негизги күч. Усулдук иштерди туура, мезгил талабына жараша уюштуруу аркылуу окутуу-тарбиялоо иштерин жакшыртууга, өнүктүрүүгө жана мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттырууга, өз билимин   өркүндөтүүсүнө жетишүүгө болот.

Мектепти башкаруу системасында усулдук иштин максаты – бул мугалимдерди, класс жетекчилерди окутуу жана алардын билимин өкүндөтүү; педагогика илиминдеги акыркы жетишкендиктер жөнүндө  жана  жумушка болгон жаңы талаптар жөнүндө адистерге маалымат берүү; педагогикалык коллективдин мүчөлөрүнүн ишин окуп  үйрөнүү жана баалуу иш тажрыйбаларды жайылтуу; усулдук ишти окутууну жүргүзүү үчүн колдонмолорду даярдоо.

Усулдук иштин милдеттери:

 • Усулдук иш-чаралардын жогорку денгээлде өтүлүшүн камсыз кылуу;
 • Жаш адистердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу;
 • Педагогдордун билимин өркүндөтүү боюнча уюштурулган сабактарды сапаттуу өткөрүү

Окутууга муктаж категориялар болуп төмөндөгүлөр саналат:

-жаны келген педагогдор

-жаңылануунун үсүндө иштеген педагогдор

-жаш кадрлар

Усулдук ишти усулдук кеңеш башкарат. Мектептин усулдук кеңешибардык предметтик  мугалимдердин курамынан турган коллегиалдуу орган. Андан тышкары кенештин курамына директордун орун басарлары, китепканачы,өспүрүмдөр менен иштөө уюмунун кызматкерлери да кирет.

 

 

 

 

Усулдук  кеңештин негизги милдеттери:

 

 • Окуу-тарбия иштерин жакшыртуу жана өнүктүрүү боюнча иш чараларды аткаруу;
 • Окуу-тарбия ишинде окутуунун жаңы технологияларынын ишке ашышын камсыз кылуу;
 • Мугалимдердин кесиптик квалификациясын, чеберчилигин жогорулатуусуна өбөлгө түзүү аркылуу өз билимин өркүндөтүүсүнүн үстүндө иштөөсүнө шарт түзөт;
 • Педагогикалык коллектив менен бирдикте мектептин өнүгүүсүнүн негизги багыттарын аныктайт;
 • Предмет аралык усулдук бирикмелердин ишмердүүлүгүн уюштурууга көрсөтмөлөр берет;
 • Педагогикалык алдыңкы тажрыйбаларды жалпылайт жана жайылтат;
 • Предметтик олимпиадаларды, жумалыктарды, семинарларды, тегерек столдорду уюштурат;
 • Педагогикалык газета –журналдарга окуу-тарбия иштерин жакшыртуу боюнча усулдук иштелмелерди иштеп чыгат.

 

 

 

 

 

 

Усулдук кеңештин мүчөлөрү:

 

 1. 1. Муканбетова Айнура Амантуровна – төрайым

2.Усулдук бирикменин жетекчилери –мүчөлөрү:

Байтемирова Махабат Алибаевна – табигый илимдер жана математика         мугалимдеринин усулдук бирикме жетекчиси

Турдумаматова Зыйнат  Имамидиновна – кыргыз тили жана адабияты, тарых, адеп  мугалимдеринин усулдук бирикме жетекчиси

Пашалиева Тамира Ансеровна – көп тилдүү билим берүү мугалимдеринин усулдук бирикме жетекчиси

Бузурманкул кызы Назира – орус  тили  жана адабияты  мугалимдеринин усулдук бирикме жетекчиси

Нургазиева Назгүл Канжарбековна – англис тил мугалимдеринин усулдук бирикме жетекчиси

Рысматова Дамира Атанкуловна- башталгыч класстардын мугалимдеринин усулдук бирикме жетекчиси

 

3.Акеева Зина Абдыкалыевна – китепкана башчысы.

Жалпы администрация кирет.

 

 

 

Усулдук иштер боюнча усулдук кенештин жетекчиси педкеңеште же директор алдындагы кеңешмеде  жүргүзүлгөн иштер боюнча отчет берет. Усулдук кеңештин чогулушу бир жылда 5 жолу өткөрүлөт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарым жылдыктын жыйынтыгында ачык сабактарды өткөн, мектептин иш-чараларына  жигердүү катышкан мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз.

Усулдук бирикмелердин жылдык пландары бекитилди.Мектептин жылдык планы боюнча ар бир усулдук бирикменин айлыктары бөлүнгөн.

Усулдук кенештин  кезектеги отуруму бир айда бир жолу болуп, анда  усулдук кенештин  жана мектептин жылдык планына  ылайык иштер  каралып, талданып, талкууланат.Планга ылайык усулдук бирикмелер төмөндөгү кезекте бир айлыктарды өткөрүүдө

Сентябрь  – кыргыз тили жана адабияты

Октябрь – химия, биология жана география

Ноябрь –  орус тил жана адабият

Декабрь – көркөм өнөр,чийүү, дене тарбия, музыка

Январь-  адеп, тарых,адам жана коом

Февраль –  англис тили

Март- математика,физика жана информатика

Апрель – башталгыч класстар

Май – ийримдердин айлыгы

Сентябрь айында  усулдук бирикме жетекчилери менен бирдикте жылдык пландар түзүлүп, бекиттирилди.Ошондой эле, мамлекеттик жаңы стандарт боюнча маалымат берүү максатында,мектеп ичинде педагогикалык кенештин чечими менен педаголгикалык окуу өткөрүлдү.Ага бардык мугалимдер катышуу менен жаңы стандарт боюнча түзүлгөн сабактын даяр пландары көрсөтмөлүүлүк менен ишке ашып,жогорку класстардын мугалимдеринин стандарт боюнча даярдык пландары жазылсын деген чечим кабыл алынды.

Октябрь айында жаны келген жаш мугалимдердин сабактарына усулдук жардам берүү максатында катышып , кенештер берилди.

 

 

Ноябрь айында Улуттук тестирлөөгө биздин мектептен “4” жана “5” деген бааларга окуган 9-классынын окуучуларынан 11 окуучу катышып, төмөнкүдөй жыйынтыкты беришти.

      №Кырг.яз

(родной)

Русс.язКырг.яз (гос.яз)Русс.яз (офиц)Англ.язматемфизикахимиягеометОИВТбиолгеогистор
117/420/413/3
222/414/314/3
316/329/58/3
423/415/410/3
524/413/3
627/510/-9/-
712/-18/4
817/45/-11/3
920/421/415/4
1017/425/414/3
1122/49/312/3

 

Жыйынтыктап айтканда,катышкан окуучуларыбыз химия,информатика предметтеринен жана биздин мектепте окутулбаган тилдерден,алар француз,немец жана өзбек тили предметтеринен такыр баа алышкан эмес.Предметтер боюнча орточо упайларын төмөнкү таблицадан көрө алабыз.

 

Кырг.яз

(родной)

Русс.язКырг.яз (гос.яз)Русс.яз (офиц)Англ.язматемфизикахимиягеометОИВТбиолгеогистор
16,78,77,33,452,60,700,901,25,73

 

 

 

Ошондой эле,ноябрь айында мектеп ичинде предметтик олимпиаданы өткөрүү тартиби мектеп директору тарабынан бекиттирилип,ар бир предметтик мугалимге  5-11 класстын окуучуларына тесттик тапшырмаларды,жат жазуу,баяндама,текшерүү иштерин даярдоо тапшырылды. Олимпиаданын жүрүшүн көрүп жана көзөмөлдөө менен төмөнкүдөй жыйынтык чыгарылды:

ПредметиКатышкан окуучунун саныРайондук олимпиадага көрсөтүлгөн окуучунун саныРайондук олимпиададагы көрсөткүчүРайондук олимпиадада 1-орунга ээ болгон мектеп(баллы менен)
кыргыз тили жана адабияты46 окуучу3 окуучу45,25 балл

28,75 балл

44,5 балл

№68 ОТК (82,5 балл)
орус тили жана адабияты62 окуучу

 

3 окуучу11 балл

26,75 балл

30 балл

РКТАЛ (74,9 балл)
англис тили88 окуучу3 окуучу52,5 балл

58,6 балл

58,6 балл

№13 МГ (71,6 балл)
информатика9 окуучу1 окуучу
химия26 окуучу2 окуучу0,5 балл

0,5 балл

№44 ШГ (63,3 балл)
география53 окуучу3 окуучу19,1 балл

30,6 балл

19,7 балл

РКТАЛ (63,9 балл)
Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы71 окуучу3 окуучу44 балл

65 балл

110,7 балл
физика17 окуучу3 окуучу1 балл№68 ОТК (36 балл)
биология42 окуучу3 окуучу26 балл

28 баал

1 балл

№31 МГ (59,5 балл)
математика56 окуучу3 окуучу4 баал

8 балл

5 балл

 

 

 

Мектеп ичинде өткөрүлгөн предметтик олимпиаданын жыйынтыгы тууралуу маалымат(предметтик мугалимдер тарабынан берилген сунуштар)

ПредметСунуштарПредметтик мугалимдер
биологияОлимпиада тынч жана  өз убагында башталып бүттү.Олимпиада эки күндө өтүлүшү керек(биолог,химик,физиктер).1-күнү лабораториялык иштер,2-күнү тесттик иштерДжусупова Азизи

Өскөнбаева Рыскүл

Мелис к Айчүрөк

МатематикаОлимипадага катышкан окуучулар менен системалуу түрдө иш алып баруу.Жалпы окуучулардын жалпы каллиграфиясына көңүл буруу. Жакшы окуган окуучулар менен класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүБайтемирова М.

Карасуу к А.

Аманбек к Т.

Күренкеева Н.

Самудунова Т

физикаСабактан өзгөчөлөнгөн окуучулар менен предметке кызыктыруу максатында клаксстан тышкаркы иштер менен көбүрөөк иштөө.Чокубаева С.Э.

Муканбетова А.А.

Акылбек у И.

ИнформатикаКийинки окуу жылына информатика предметинен өтүлүүчү предметтик олимпиадага 5-6-класстардын окуучуларын дагы алсак болот.Сатыбалдиева А.

Абдрахманова Э.

Абдисамат к К.

 

географияГеография предмети боюнча жалпы 53 окуучу катышты,анын ичинен 1-орунга 6 окуучу,2-орунга 6 окуучу,3-орунга 2 окуучу татыктуу болду.Бардык эрежелер сакталды.Берилген суроолор татаалыраак берилиш керек.Корошова С.

Иметалы к А.

Анарбекова Г.

Кыргыз тили жана адабияты5-6-класстарга фонетикалык талдоо сунушталды.7-класстар үчүн    синтаксистик талдоолорду колдоно билүү сунушталдыМырзаканова С.

Токтомушова Г.

Бейшебаева З.

Урматбек к Б.

Тургунбек к А.

Бейшебаева А.

Кубанычбек к А.

Турдумаматова З.

Боронова З.

Таабалдиева Г.

Орус тили жана адабиятыСунуш жокПашалиева Т.А.

Сагынбаева М.

Укубаева Э.К.

Бузурманкул к Н.

Самсиева Э.

Акжолтой к Н.

Мурзаканова Ж.С.

Англис тилиОлимпиадага катышкан окуучулар дага терең окуп,үйрөнүш керек.Өз алдынча окуп.курстарга барып,билимин тереңдетүүсу зарыл.Ошондой эле.предметтик мугалимдерге сабак натыйжалуу өтуш үчүн,техникалык каражаттар абдан керек.Бардык кабинеттерге ТВ,ДVД,проектор,нотбук болсо,окуучуларга алда канча эффективдүү сабатар отүлмөк.Ушул жагынан жардам күтөбүз.Өмүрканова А.

Молжигитова С.

Нургазиева Н.

Рысбекова А.

Абдылдаева А.

Раимова Т.

Атагараева А.

Асанканова К.

химияСунуш жокЖолодошова Г

Өсконбаева р.

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхыОлимпиадалык тесттик тапшырмалар жонөкөйлөтүлүп,так жана туура түзулдү.Тапшырмалардан негизги даталардан,инсандардын ишмердүүлүгүнөн адашып жатышты..Кийинки тесттик тапшырмалардан хронологиялык жадыбалдарга көбүрөөк көңүл буруу керек экендиги келип чыкты.Койташова Ч.

Эрматов Д.

Жолдошалиева Ж.

 

 

 

Декабрь айында  жаш мугалимдерге , башкача айтканда, бөлүнгөн насаатчылары менен бирдикте түзүлгөн пландары боюнча атайы отурум өтүлдү. Анда насааатчы менен жаш адис ортосунда  бирдиктүү иш алып баруу, сабактарга  өз ара катышуу, усулдук жардам берүү, көмөктөшүү маселелери талкууланды, сабактарына катышып, тажрыйба алмашуу жемиштүү болду десек болот.

Жарым жылдыкта  аталган  бирикмелердин ичинен кыргыз тил жана адабият бирикмеси Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдыгына  карата жарыяланган “Тил жана Айтматов”үч айлыгынын алкагында ар кандай жогорку денгээлдеги ачык сабактар, тарбиялык сааттар , атайы иш чаралар декабрь айына чейин иш алып барды.

Химия, биология, география предметтери өз убагында толук ачык сабактарды ар кандай себептер менен бере алышкан жок. Бир айлыкты өткөрүүдө  аталган предметтердин мугалимдеринин уюшкандыкта иш алып барышпагандыгы белгиленет.Бирок,буга карабастан Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдыгына карата  “Айтматовго 90 жыл” деген аталышта 7-А классы менен мектептин биология мугалими Джусупова Азиза Ниязбековна ачык тарбиялык саатты өтө жогорку деңгээлде өтүп,мектеп администрациясынын,жалпы коллективдин жана окуучулардын алкышына ээ болду.

Орус тили жана адабияты предмети  боюнча  мугалимдери атайы  түзүлгөн план боюнча  ачык сабактарын беришти, бири-биринин сабактарына катышып, тажрыйба алмаша алышты.Бирок жалпы  бирикменин иш-чарасы өтүлгөн жок.

Көркөм өнөр,чийүү, дене тарбия, музыка предметтери боюнча ачык сабактар өтүлгөн жок, мугалимдердин ден соолугуна  байланыштуу,демек, усулдук бирикменин мугалимдерине  январь айында ачык сабактардын графигин түзүп, өтүүлөрүн сунуштайбыз.

Жарым жылдыктын жыйынтыгында ачык сабактарды өткөн, мектептин иш-чараларына  жигердүү катышкан мугалимдерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.

 

 

 

Алдыга коюлган пландар жалпы мектептин планына ылайык бүгүнкү пед кенештин чечими менен бекитилет ага усулдук кенеш тарабынан сунуштар:

Ачык сабактар өтүүдө мектеп программасынан тышкары окуучулардын кызыгууларын арттыра турган материалдар ар кандай усулдарды ыкмаларды колдонуу менен өтүү зарылдыгы.

Предметтердин айлыктарын өтүүдо сөзсүз ачылышы , дубал газеталар, ачык сабактар, класстык сааттар, ар кандай иш-чаралар (класстар арасында, мугалимдер арасында), айлыктын жабылышы.