СОШ №82 №82 жалпы билим беруу орто мектеби

Корупциянын алдын алуу

Бекитемин

Мектептин директору:

________ Кенжебаева С.К.

“_____”_______ 2018-2019-окуу жылы

 

 

№82 жалпы билим беүүчү орто мектебинин 2018-2019-окуу жылындагы коррупцияга каршы

ИШ ПЛАНЫ

Иш-чаралар

 

Аткаруу

мөөнөтү

Ким жооптуу
1.Мектеп ичинде коррупцияга каршы иш план түзүү, бекитүүай ичиндеДиректор

Мектеп жетекчилиги

2.№82 жалпы билим берүүчү орто мектебинин жарандардын укуктарын камсыз кылуу иш-аракеттери тууралуу маалымат жана коррупция жөнүндө кеңири түшүнүк берүүай ичиндеДиректор

ОББнүн башчылары

3.Мыйзамсыз акча чогултуу боюнча  иштердин себептерин аныктоо максатында байланыш телефондорду кабыл алуудайымаДиректор

 

4.Жарандардын мектеп директору менен жеке кабыл алуусун уюштуруудайымаДиректор

 

5.Башкаруу,  уюштуруу боюнча иштерди жандандыруу, эмгек акы долбоорунун бир бөлүгүн дем берүүчү каражат бөлүү жөнүндө чечимге, анын ичинде катышуу комплексин башкаруу укугуна ээ болуусун көзөмөлдөө.үч айда бирДиректор

ОББнүн башчылары

УБме жетекчилери

6.Мыйзам чегинде иш алып барууну камсыз кылуу.дайымаДиректор

 

7.Мектеп кызматкерлерин тартипке келтирүү жана жемкорчулукка каршы мыйзамдарынын аткарылышын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон, чараларды кабыл алуу.Маалыматтын негизиндеДиректор

ТИбоюнча директордун орун басарлары

8.Ата-энелер менен иштөө, жакындан баарлашуу, жалпы ата – энелер чогулуштарын уюштуруу

 

сентябрьДиректор

ТИбоюнча директордун орун басарлары

9.Ишеним почтасын түзүүсентябрьМектеп жетекчилиги
10.  “Коррупция –биз үчүн жат көрүнүш?” темасында  класстык сааттарды уюштуруу

 

Октябрь, ноябрьКласс жетекчилер
11.“Мыйзамсыз акча-өлкөнүн тазалыгын бузуу менен барабар”  темасында

9-11- класстарда талкуу уюштуруу

 

ноябрьТИбоюнча директордун орун басары
12.Бурч, көргөзмө

уюштуруу

 

декабрьТИбоюнча директордун орун басары

.

13. “Укугуңду билесиңби?” темасында өзүн-өзү башкаруу түзүмү менен тегерек стол уюштуруу

 

декабрьУюштуруучу
14.9-11-класстарда антикоррупция боюнча лекция уюштуруудекабрьТарбия завучу

ИДН

15.“Коррупцияга жол жок !” темасында  дубал газеталарды уюштурууфевральУюштуруучу, эмгекке үйрөтүү мугалимдери
16. “Эгерде мен президент болсом”, “пара берүүнү кантип жойсо болот”, “ар дайым чынчыл болуу жеңилби?” темалардын негизинде 10-11-класстар арасында дилбаян, эссе жазууфевральКласс жетекчилер
17.“Биз коррупцияга жол бербейбиз!” темасында  сүрөт-көргөзмө уюштурууфевральКласс жетекчилер

Көркөм өнөр мугалимдери

18.8-9-класстар арасында  “Жемкорчулуктун булагы, келип чыгышы”, “Окуучулар жемкорчулукка каршы” темаларда ой бөлүшүүмартКласс жетекчилер

Тарых мугалимдери

19.“Коррупция-бизге жат көрүнүш” темасында сахна-сабак уюштурууапрельУкубаева Э.К.

Раимова Т.

20.Аткарылган иштерди жыйынтыктоо, кийинки окуу жылына жаңы пландарды иштеп чыгуумайМектеп жетекчилиги

 

 

 

Окуу-тарбия иштери боюнча

директордун орун басары:                                               Кулманова Б.А.

ТИбоюнча директордун орун басары:                            Турдукулова З.Т.

Кесиптик кошуундун төрайымы:                                    Байтемирова М.А.

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек шаарындагы №82 жалпы билим берүүчү орто мектебинин

“Коррупцияга каршы” иш планынын аткарылышы боюнча жарым жылдык

 О Т Ч Е Т У

Коррупция деп жаш кезимде укпагам,

Коррупцияны башкалар да укпаган.

Коррупцияң жаман нерсе турбайбы

Коомду барып жарга такап кыстаган

Коррупция айыкпаган дарт тура

Коомго барып бир жабышса чыкпаган”

 

         Жогоруда ыр саптарында белгиленгендей эле коррупция деген катуу дартты жоюу максатында КРнын мыйзамын, буйруктарын ишке ашыруу үчүн №82 жалпы орто билим берүүчү мектебинде директордун  буйругу чыгарылып, буйруктун негизинде жылдык аткаруу иш планы түзүлгөн.

Иш планды ишке ашыруунун негизги максаты: мыйзам чегинде иш алып баруу, жазылбаган мыйзамдардан алыс болуу менен бирге окуучуларды, ата-энелерди жана мугалимдерди таза, так иштөөгө чакыруу;

Мектептин директору С.К. Кенжебаева жана ОББнүн башчысы Б.А.Кулманова тарабынан эмгек жамаатынын жана жарандардын укуктарын камсыз кылуу иш-аракеттери тууралуу маалымат жана коррупция жөнүндө кеңири түшүнүк берилди. Ишеним почтасы түзүлүп, жарандарды кабыл алуу, мыйзамсыз акча чогултуулардын алдын-алуу боюнча жекече сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп турду.

Башкаруу, уюштуруу боюнча иштерди жандандыруу, эмгек акы долбоорунун бир бөлүгүн дем берүүчү каражат бөлүү жөнүндө чечимге катышуу менен биргеликте үзгүлтүксүз иштер алынып барылды. Маалымат болгон шартта мектеп кызматкерлерин тартипке келтирүү жана жемкорчулукка каршы мыйзамдарынын аткарылышын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон, чараларды кабыл алуу өз мезгилинде жүргүзүлүп турду. Аткарылган иштер өндүрүштүк чогулушта каралып, чечимдин негизинде иштер алынып барылды.

Жалпы ата-энелер чогулушу уюштурулуп, коррупция боюнча маалымат берилди жана чогулуштун чечимдери чыгарылды. Ар бир класста “Коррупция деген эмне” темасында класстык сааттар өтүлүп турду. “Мыйзамсыз акча берүү”  темасында тарбия завучунун  уюштуруусу менен 9-11- класстарда талкуу-сабагы уюштурулду. Китепкана башчылары Акеева З.А. жана Өмүркулова Б.К. биргеликте китепкана ичинде көргөзмө  бурчун уюштурушту.  Тарбия иштери боюнча уюштуруучу тарабынан  “Менин укугум” темасында өзүн-өзү башкаруу түзүмү менен тегерек стол уюштурулду.  Жаш өспүрүмдөр боюнча инспектор -ИДН Омонов А.жана тарбия завучу  9-11-класстарда антикоррупция боюнча лекция окулду.  Учурда “Коррупцияга жол жок !” темасында  дубал газеталар уюштурулуп жатат.

Окуу-тарбия иштери боюнча

директордун орун басары:                                     Кулманова Б.А.

Корупциянын алдын алуу

 

Корупциянын алдын алуу

Корупциянын алдын алуу

Корупциянын алдын алуу

Корупциянын алдын алуу

Корупциянын алдын алуу

Корупциянын алдын алуу

Корупциянын алдын алуу